Od wielu lat z powodzeniem zajmujemy się:

 • regulacja rzek i potoków
  zabezpieczanie brzegów rzek i potoków prz- ed powodziami przy pomocy koszy siatko- wo-kamiennych, tam betonowych i żelbeto- nowych. Budowa i renowacja wałów prze- ciwpowodziowych
 • budownictwo mostowo-drogowe
  zarówno budowa nowych jak i odbudowa zniszczonych przez wodę dróg i mostów
 • eksploatacja kopalin pospolitych
  oferujemy sprzedaż piasku, żwiru i pospóły na nasypy
 • gospodarka odpadami komunalnymi
  budowa i modernizacja składowisk od- padów komunalnych
 • usługi maszynami budowlanymi
  posiadamy wiele nowoczesnych maszyn budowlanych, którymi świadczymy różne usługi budowlane
 • zabezpieczanie osuwisk
 • realizacje przetargów na zamówienia publiczne
 
 
 
WOD-BUD Śleziak sp. j. Korczyna 230/2, 38-340 Biecz
tel. 013 44 70 140, tel./fax 013 44 70 150, e-mail: wod-bud.biecz@post.pl

O firmie | Oferta | Realizacja | Kontakt
ZOOM - ipolska.info